De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld vanuit Fivoor. Fivoor is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Om de gebruikservaring en bezoekersstromen te verbeteren gebruiken wij cookies op onze website. In tegenstelling tot wat de naam soms doet denken zijn technische cookies niet eetbaar. Cookies zijn hele kleine bestanden die door uw internetbrowser worden opgeslagen bij het gebruik van onze website. Vaak zijn cookies bedoeld om het gebruik van een website gemakkelijker te maken. Voor meer informatie over onze cookiebeleid zie https://www.fivoor.nl/cookieverklaring/.

Klikgedrag

Op alle websites van Fivoor worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics en Tag Manager. Bezoekers worden niet geïdentificeerd, we anonimiseren alle statistische gegevens, door het verwijderen van het laatste deel van uw IP-adres voordat statistische data wordt verwerkt. We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De statische data wordt alleen ingezet voor eigen gebruik door website beheerders van Fivoor, we delen geen gegevens met Google zelf of andere diensten van Google en gebruiken de analytics cookies niet voor andere diensten.

Beveiligde verbinding

De website maakt altijd gebruik van een extra beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de browser. Deze zorgt voor een veilige verbinding tussen de computer van de gebruiker en onze website. Hierdoor worden gegevens (bijvoorbeeld uit formulieren) veilig en met encryptie verstuurd van de browser van de gebruiker naar onze webserver.

Toepassing privacyverklaring

Fivoor respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. De privacyverklaring sluit aan op ons privacy reglement en informatiebeveiligingsbeleid en is van toepassing op de gegevensverwerking door Fivoor.

Welke gegevens worden door Fivoor verwerkt?

Persoonsgegevens

Door het gebruik van verschillende formulieren op de website laat u bepaalde gegevens bij Fivoor achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam, e-mailadres, geboortedatum, arbeidsvoorwaarden en cv. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als u een formulier invult of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard. Wij bewaren deze zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Doelstelling gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de hieronder genoemde doelen. Wij gebruiken daarbij de gegevens die we van u hebben ontvangen zoals uw cv. Daarnaast maken wij gebruik van gegevens over uw bezoek aan onze website.

Als u geïnteresseerd bent om te werken bij Fivoor, dan hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij gebruiken deze gegevens om contact te onderhouden.

Om de websitestatistieken te meten verzamelt Fivoor anonieme gegevens over het gebruik van de website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan Fivoor haar dienstverlening verder optimaliseren.

Vragen en feedback

Fivoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@fivoor.nl.