Fivoor is specialist in forensische psychiatrie en intensieve zorg voor kwetsbare groepen. Hier bieden we mensen perspectief op een betekenisvol bestaan. Toegewijd, volgens de modernste klinische en wetenschappelijk inzichten, afgestemd op het individu met ernstig grensoverschrijdend gedrag en/of ontwikkelingsstoornissen. Dat doen we met goed opgeleide medewerkers onder optimale arbeidsomstandigheden. Met elkaar werken we aan een veiligere samenleving.

Dit onderscheidt Fivoor

Fivoor heeft een maatschappelijke opdracht: mensen met een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, behandelen en begeleiden, met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terug te dringen. Zo dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving en kunnen we het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan verbeteren. Dat is waarom we er zijn. Werken bij Fivoor vergt vakmanschap en specifieke kwaliteiten van medewerkers. Pas jij bij ons? Wij hechten veel waarde aan collegialiteit, integriteit, empathie en doorzettingsvermogen.

Dit is onze ambitie

Fivoor wil ambitieuze maatschappelijke resultaten behalen in het domein van de geestelijke gezondheidszorg. Die resultaten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden:

  • Een veiligere samenleving door hooggespecialiseerde, waar mogelijk wetenschappelijk bewezen en innovatieve behandeling. Dit doen we door een optimale bijdrage te leveren aan de keten voor onze patiëntenpopulatie.
  • Perspectief op een betekenisvol bestaan voor onze patiënten, mensen met ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag en/of ontwikkelingsstoornissen.
  • Goed opgeleide medewerkers die waardevol werk verrichten in een veilige werkomgeving en onder optimale arbeidsomstandigheden.

Fivoor levert topzorg volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten. Elk onderdeel in de keten van forensische en hoog intensieve zorg beheersen wij, waardoor iedere patiënt een behandeling op maat krijgt. De behandeling is gebaseerd op vijf pijlers: behandeling van de stoornis, behandeling van delictgedrag, risicotaxatie, externe controle en resocialisatie. Systematisch werken wij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dag in, dag uit, met elkaar, voor elkaar.

 

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn onze overtuigingen. Ze geven richting aan ons gedrag en inspireren ons om de juiste keuzes te maken. We hebben hart voor iedereen, doen het samen, zijn nieuwsgierig en onderzoekend, we staan voor ons vak en tonen eigenaarschap. Deze kernwaarden vormen samen de identiteit van Fivoor.

 

Hart voor iedereen

Iedereen doet ertoe en er is voor iedereen een plek in onze samenleving. Vanuit deze overtuiging werken wij met hart en ziel aan perspectief voor iedereen.

 

Samen doen

Samen maken we Fivoor. Met onze patiënten, cliënten en naasten, onze partners, onze omgeving en elkaar. We hebben elkaar nodig, vullen elkaar aan en halen het beste in elkaar naar boven. Dat is nodig, want wat we doen is topsport.

 

Nieuwsgierig en onderzoekend

We zijn nieuwsgierig naar de mens achter het gedrag, zowel bij patiënten en cliënten als bij collega’s en partners. We luisteren naar patiënten, cliënten en hun naasten. We kijken met een open blik, zonder oordeel. Onze onderzoekende houding zorgt ervoor dat we alert zijn. Zo schatten we de risico’s goed in voor veilige zorg.

 

Staan voor ons vak

We zijn trots op ons vak. Vanuit onze expertise bepalen en houden we koers. We werken continu aan de ontwikkeling van onze deskundigheid en de kwaliteit van onze zorgverlening.

 

Eigenaarschap

Omdat we maximaal willen bijdragen aan de bedoeling van Fivoor tonen we eigenaarschap. We nemen initiatief, gaan het gesprek met elkaar aan en zijn aanspreekbaar op onze verantwoordelijkheden. Zo werken we dagelijks aan verbetering en vooruitgang.

 

Op weg naar een rookvrije ggz

Bij Fivoor vinden we een aantrekkelijke, gezonde en vitale werk- en leefomgeving voor de medewerkers en patiënten belangrijk. Een rookvrije werkomgeving is hierin essentieel. Daarom roken onze medewerkers niet onder werktijd en vragen we ook onze patiënten om niet in onze panden te roken. Zo zijn we samen met de branche op weg naar een rookvrije ggz in 2025. Op de pagina Fivoor Rookvrij lees je meer over ons rookbeleid.