Ben jij als GZ-psycholoog toe aan de volgende stap in jouw carrière? Fivoor biedt een driejarige opleiding tot psychotherapeut waarbij je patiënten onderzoekt en wetenschappelijk gefundeerde behandelingsmethoden toepast. Als afgestudeerd psychotherapeut draag je bij aan de vermindering of verwijdering van stemmingen, gedragingen en houdingen die de patiënt belemmeren.

Opleiding tot Psychotherapeut

Als psychotherapeut in opleiding richt je je op de behandeling van enkelvoudige en complexe problematiek, zo veel mogelijk volgens evidence based behandelmethodieken en andere ontwikkelde richtlijnen. Je richt je op psychotherapie in brede zin en daarmee vervul je een aanvullende rol ten opzichte van de gezondheidszorgpsycholoog. 

Vanuit de opleiding zijn er samenwerkingen met alle zorgdomeinen en afdelingen binnen Fivoor om de opleiding tot psychotherapeut op een kwalitatief hoog niveau te houden. Daarnaast werken we samen met andere opleidingen binnen Fivoor, zoals de opleiding tot psychiater en verpleegkundig specialist. We verzorgen samen onderwijsmomenten, referaten en andere activiteiten om de deskundigheid te bevorderen.

Fivoor werkt nauw samen met onderwijsinstelling RINO om het praktijkgedeelte van de opleidingen vorm te geven, waarbij RINO het cursorisch onderwijs verzorgt.

Past deze opleiding bij jou?

Voor de opleiding tot psychotherapeut kunnen zowel medewerkers van Fivoor als externe kandidaten solliciteren. Elk jaar wordt het aantal beschikbare opleidingsplaatsen bepaald en de verdeling ervan over de verschillende leerplekken. De selectiecommissie, onder voorzitterschap van de P-opleider, beslist over de toelating en plaatsing van de kandidaten. Krijg jij de kans? Dan ontvang je een leerarbeidsovereenkomst met Fivoor, voor de duur van de opleiding.

Tijdens de opleiding krijg je werkbegeleiding door een ervaren psychotherapeut. Je hebt wekelijks overleg en krijgt supervisie op de volgende thema's:

  • procesdiagnostiek
  • psychotherapie vanuit de verschillende referentiekaders

Binnen de opleiding kun je gebruikmaken van de faciliteiten van Fivoor, zoals trainingen en online cursussen, de bibliotheek en (geaccrediteerde) refereer bijeenkomsten.

Ben jij klaar voor een toekomst als psychotherapeut?