Wil jij je als GZ-psycholoog specialiseren tot klinisch psycholoog? Fivoor biedt een KP-opleiding op maat waarbij wij bij verschillende onderdelen van Fivoor opleidingsplaatsen bieden.

KP-opleiding

Als klinisch psycholoog beheers je het behandelen en diagnosticeren van complexe problematiek binnen een complexe omgeving. Je kenmerkt jezelf door een wetenschappelijke houding waarbij je in staat bent om praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Daarnaast heb je de kennis en vaardigheden op het gebied van management en ben je in staat om deze uit te voeren vanuit een innovatieve invalshoek. Je leert als klinisch psycholoog binnen Fivoor wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek, psychotherapie, management en innovatie met elkaar te verbinden.

Binnen Fivoor staan wetenschappelijk onderzoek en innovatie in behandelingen hoog op de agenda. Fivoor biedt daarbij voldoende ruimte om dit onderdeel tijdens je opleiding te ontwikkelen.

Vanuit de opleiding zijn er samenwerkingen met alle zorgdomeinen en afdelingen binnen Fivoor om de KP-opleiding op een kwalitatief hoog niveau te houden. Daarnaast werken we samen met andere opleidingen binnen Fivoor, zoals de opleiding tot psychiater en verpleegkundig specialist. We verzorgen samen onderwijsmomenten, referaten en andere activiteiten om de deskundigheid te bevorderen.

Fivoor werkt nauw samen met de onderwijsinstelling RINO om het praktijkgedeelte van de opleidingen vorm te geven, waarbij RINO het cursorisch onderwijs verzorgt.

 

Past deze opleiding bij jou?

Voor de opleiding tot klinisch psycholoog kunnen zowel medewerkers van Fivoor als externe kandidaten solliciteren. Elk jaar wordt het aantal beschikbare opleidingsplaatsen bepaald en de verdeling ervan over de verschillende leerplekken. De selectiecommissie, onder voorzitterschap van de P-opleider, beslist over de toelating en plaatsing van de kandidaten. Krijg jij de kans? Dan ontvang je een leerarbeidsovereenkomst met Fivoor, voor de duur van de opleiding.

Tijdens de opleiding krijg je werkbegeleiding door een ervaren klinisch psycholoog. Je hebt wekelijks overleg en krijgt supervisie op de volgende thema's:

  • diagnostiek
  • psychotherapie
  • wetenschappelijk onderzoek
  • management en beleid

Binnen de opleiding kun je gebruikmaken van de faciliteiten van Fivoor, zoals trainingen en online cursussen, de bibliotheek en (geaccrediteerde) refereer bijeenkomsten.

Ben jij klaar voor een toekomst als klinisch psycholoog?

Specialisatie tot klinisch neuropsycholoog

Op dit moment zijn wij in samenwerking met RINO bezig om een opleidingsplek te creëren voor de specialisatie tot klinisch neuropsycholoog.

Deze specialisatie is voor gezondheidszorgpsychologen die vanuit een neuropsychologische invalshoek werkzaam willen zijn als behandelaar en manager. 
Als klinisch neuropsycholoog pas je kennis toe van de relatie tussen hersenen en gedrag op diagnostiek en behandeling van patiënten met (veronderstelde) neuropsychologische aandoeningen.