Op zoek naar een stage of leerwerkplek?

Wij bieden jou de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Klik op de onderstaande knop om de vacatures te bekijken.

Vacatures bekijken

Wij waarderen stagiairs en leerlingen om hun nieuwe ideeën, actuele kennis en de wil om deze kennis toe te passen binnen onze organisatie. Wij zien het als onze taak om stagiaires een stageplaats te bieden van hoge kwaliteit waarbij er intensief wordt samengewerkt met onderwijsinstellingen. Hiermee is er een directe verbinding tussen onderwijs en werk en kan Fivoor goed aansluiten bij het programma. Als stagiair maak je kennis met zowel een uitvoerende dienstverlening als met innovatie en ontwikkeling.

Als stagiair gebeurt het leren binnen de afdeling door peers, rolmoddelen en anderen, waar mogelijk binnen een leerwerkgemeenschap met onderwijsinstellingen. Het leren van de stagiair gebeurt overwegend in de praktijksituatie. Fivoor gebruikt verschillende leervormen zoals werkplekleren, supervisie en intervisie, teamopleidingen en trainingen, cursussen en deelname aan interne conferenties/referaten. Bij stagiaires geldt dat deze gedurende de stageperiode altijd "boventallig" worden ingezet en op deze manier ook laagdrempelig de gehele organisatie kunnen leren kennen. Gezien het forensisch en hoog intensieve karakter vinden wij het belangrijk dat je als stagiair dezelfde scholing aangeboden krijgt als andere nieuwe collega's van de afdeling. Binnen Fivoor krijg je vrij toegang tot het online leerplatform waar je op eigen initiatief modules kunnen volgen en daarmee jouw portfolio kunnen vullen.

Als stagiair krijg je de kans om binnen verschillende onderdelen van het (forensische) werkveld mee te kijken en mee te denken. We stimuleren eigen initiatief en helpen je zo om een weloverwogen loopbaankeuze te maken in de veranderlijke arbeidsmarkt. Je werkt samen met een ervaren stagebegeleider, die ook jouw eerste aanspreekpunt is. Je krijgt de gelegenheid om praktijkopdrachten uit te voeren wat het bewust leren stimuleert, de begeleiders inzicht geeft in het leerproces en de samenhang tussen theorie en praktijk ondersteunt.


Afstuderen?

Wil je graag een afstudeeronderzoek doen bij Fivoor? Neem dan een kijkje op onze pagina over afstuderen.