Bij Fivoor bieden we jou de mogelijkheid om je als verpleegkundige verder te ontwikkelen tot specialist. Als verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) leer je alles over het verlenen van psychiatrisch verpleegkundige zorg, in de rol van regiebehandelaar. Als verpleegkundig specialist werk je ook als praktijkonderzoeker, innovator en coach. Na het afronden van de opleiding ben je in staat om individuele verpleegkundigen aan te sturen en teams te begeleiden. Ook als adviseur treed je op om het zorgbeleid op behandelinhoudelijk en procesmatig gebied te verbeteren.

Fivoor valt onder de gespecialiseerde GGZ en hier leer je als vios onder andere de leiding te nemen in multidisciplinaire behandelsituaties waarin de complexe gevolgen van psychiatrische problematiek dominant zijn. 

Binnen een krachtige en stimulerende leeromgeving, bekwaam je je als vios in drie jaar als behandelverantwoordelijke. Dit vraagt van jou dat je de zorg goed leert onderbouwen door middel van klinisch redeneren in alle fasen van het hulpverleningsproces (vanaf aanmelding, screening, diagnostiek, en indicatiestelling, via het vormgeven van een behandelrelatie en het uitvoeren van de zorg, tot het evalueren en afsluiten c.q. overdragen van de zorg). Daarnaast zet je een praktijkgericht onderzoek op.

Fivoor biedt leerplekken die uitdagend zijn en waar de drie rollen (Behandelverantwoordelijke/Regiebehandelaar, Innovator/Onderzoeker, Coach) van de verpleegkundig specialist kunnen worden ontwikkeld en geïntegreerd. De vios krijgt voldoende gelegenheid om de activiteiten binnen het werkplan uit te voeren en competenties te verwerven waarbij hijzelf de verantwoordelijkheid voor zijn leerproces draagt. 

Gedurende de opleiding werk je onder supervisie van een leermeester op de afdeling en de praktijkopleider. Na het succesvol afronden van deze 3-jarige opleiding mag je je registreren als verpleegkundig specialist ggz.

De opleiding is verbonden aan de opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg verpleegkundig Specialist in Utrecht. Via deze link kun je meer informatie vinden over de opleiding.

Wil je graag meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met de praktijkopleider Marnix Asscheman via m.asscheman@fivoor.nl