Op zoek naar een stage of leerwerkplek?

Wij bieden jou de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Klik op de onderstaande knop om de vacatures te bekijken.

Vacatures bekijken

Leren bij Fivoor is kiezen voor leren bij de specialist in de geestelijke gezondheidszorg. Fivoor maakt zich sterk voor stageplaatsen, leerwerkplekken en afstudeerprojecten van hoge kwaliteit. We werken daarom intensief samen met onderwijsinstellingen en worden we enthousiast van een frisse kijk op processen en het aandragen van verbeteringen. Als specialist in de geestelijke gezondheidszorg geeft Fivoor je volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Draag bij aan het welzijn en perspectief van onze patiënten en kies voor een leerwerkplek bij Fivoor.

De organisatie

Binnen Fivoor is het behandelen van ambulant en klinisch, (forensisch)-psychiatrische patiënten de kernactiviteit met het doel het risico op nieuwe delicten te verminderen en de achterliggende oorzaken van het delict gedrag weg te nemen of beheersbaar te maken, zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is. Fivoor is naast behandel- ook opleidingsinstituut en leidt forensische en intensieve zorgprofessionals op van o.a. hogescholen en universiteiten. Fivoor streeft hierbij naar excellentie en het leveren van topzorg. Niet alleen verbinden we daarmee onderwijs en werk, ook brengen we nieuwe professionele inzichten snel naar de werkvloer. Dit is benodigd voor een klimaat dat zich kenmerkt door bereidheid te leren, openheid en onderling vertrouwen om zo de aanwezige kennis en ervaring zo goed mogelijk te delen en te gebruiken.

De start van jouw loopbaan!

Fivoor wil een moderne en aantrekkelijke werkgever zijn met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door de inzet van leerlingen en stagiaires kan Fivoor beschikken over een potentieel van jonge en enthousiaste (tijdelijke) medewerkers die worden ingezet in het reguliere werkproces. Jij als leerling levert tevens nieuwe kennis en ideeën aan waarmee Fivoor haar binding met ontwikkelingen in het werkveld actueel kan houden en ook omgekeerd input kan geven vanuit de praktijk naar het onderwijs. Bovendien kan de afronding van jouw traject het startpunt zijn van jouw loopbaan bij Fivoor.

Fivoor vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan het bevorderen van het toekomstig potentieel. Hiermee hopen we dat je na het doorlopen van je traject een stap hebt gemaakt in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en er een aanzet is gemaakt voor de aansluiting vanuit de studie naar het functioneren in een organisatie. Je bent na het afronden van jouw traject zo goed mogelijk uitgerust voor het uitvoeren van de kernactiviteit zoals wij die in onze organisatie kennen of voor het ondersteunen van deze kernactiviteit.