Geïnteresseerd in deze vacature?

Geïnteresseerd in deze vacature?


Psychiater Dordrecht

In het Ambulant Centrum Dordrecht richt het behandelaanbod zich op jongeren en volwassenen die norm-overschrijdend gedrag vertonen in combinatie met psychiatrische problematiek. Er is altijd sprake van complexe problematiek en geregeld ook uitval op verschillende levensgebieden, zoals onderwijs, werk, wonen en sociale relaties. Het gaat om een uitdagende en complexe doelgroep waarvoor passende zorg in samenwerking met ketenpartners aangeboden wordt. In de functie krijg je naast je contact met cliënten ook veelvuldig te maken met verwijzers zoals reclassering, ggz en maatschappelijke instellingen.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor ons forensische FACT-teams, dat out-reachend werkt. We zijn een relatief klein en gedreven team dat binnen de Drechtsteden complexe zorg verleent. Op onze poli zien we een grote verscheidenheid aan problematiek. De doelgroep is breed, we zien patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, verslavingsproblematiek en ontwikkelingsproblematiek waarbij ook sprake is van normoverschrijdend gedrag. 

De behandeling is gericht op stabilisatie en rehabilitatie, waarbij de behandeling van delict- of risicogedrag centraal staat. Er is uiteraard ook aandacht voor behandeling van de persoonlijkheid en/of (traumatische) voorgeschiedenis van een patiënt. Patiënten komen zowel in een vrijwillig kader, via een zorgmachtiging als in gedwongen kader in behandeling. We werken herstelgericht met onze patiënten, (ontwikkelen van) motivatie is een belangrijke factor in een geslaagde behandeling. 
Als psychiater op het ambulant centrum in Dordrecht ben je samen met de GZ psycholoog eindverantwoordelijk voor de zorg aan de patiënten in het FACT team. In overleg wordt gekeken welke patiënt bij wiens expertise aansluit. Het team bestaat naast jou onder andere uit een GZ-psycholoog, een verpleegkundig specialist in opleiding, één basispsychologen, meerdere verpleegkundigen, maatschappelijk werkers/agogen.

Uitvoeren van complexe diagnostiek is een onderdeel van de werkzaamheden, net als vormgeven van beleid bij crisis (zowel gericht op delictgedrag, suïcidaliteit of zorg om kinderen/meldcode huiselijk geweld). Er wordt gewerkt volgens het RNR (Risk-Need-Responsivity) model, waarbij er een risicotaxatie en delictanalyse wordt afgenomen. Medicamenteuze behandeling (en motivatie hiertoe vergroten) is geregeld een onderdeel van het behandelaanbod. Er wordt gewerkt volgens de FACT methodiek. Daarnaast wordt er binnen het FACT team CGT (al dan niet op delictgedrag),  schematherapie en verschillende vormen van traumabehandeling, waaronder EMDR aangeboden.

Uren zijn in overleg. Het Ambulant Centrum Dordrecht werkt nauw samen met het Ambulant Centrum Rotterdam waarbij we gebruik maken van elkaars expertise waarbij we ingewikkelde casuïstiek met elkaar delen en onderling intervisie is en psychiaters elkaar waarnemen bij afwezigheid.
 

Wat breng je mee?

Een afgeronde opleiding tot psychiater met de daarbij behorende BIG-registratie Je hebt ervaring of affiniteit met de forensische doelgroep en/of FACT werken.

Wij bieden jou?

Arbeidsvoorwaarden voor de permanente invulling van deze vacature zijn volgens cao GGZ (en regeling AMS) en je bouwt pensioen op bij PFZW. Er bestaan tevens goede mogelijkheden in onderzoek te participeren en/of dit te initiëren.

Bij Fivoor ontvang jij daarnaast:

  • een jaarlijkse vakantietoeslag van 8%;
  • een eindejaarsuitkering van 8,33%;
  • 166 vakantie uren én 35 extra verlofuren (per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband) in de vorm van een levensfasebudget. Deze uren kan je jaarlijks sparen en gebruiken voor bijvoorbeeld een sabbatical;
  • een reiskostenvergoeding, waarbij de reiskostenvergoeding voor dienstreizen per auto (€ 0,33ct netto) erg aantrekkelijk is;
  • een "meerkeuzesysteem" arbeidsvoorwaarden, waarmee je de mogelijkheid hebt om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld extra verlof, aanschaf van een fiets, sportschoolabonnement, studiekosten of het lidmaatschap van een vakbond of beroepsvereniging;
  • flinke korting op verzekeringspakketten zoals op je zorgpremie en voor je auto, opstal en inboedel;
  • de mogelijkheid tot het volgen van diverse E-learnings, vakgerelateerde cursussen en beurzen, congressen en opleidingen.

Keuze genoeg! Benieuwd naar alle arbeidsvoorwaarden die wij jou te bieden hebben? Neem dan snel een kijkje op onze arbeidsvoorwaarden pagina.

Over Fivoor

Fivoor is gespecialiseerd in psychiatrische zorg voor enerzijds patiënten met een forensische indicatie en anderzijds patiënten die een heel specifieke behandeling nodig hebben vanwege een hoog intensieve zorgbehoefte.

Samen maken we Fivoor. Met onze cliënten, onze partners, onze omgeving en elkaar. Bij ons staat de goede samenwerkingsrelatie met collega's en patiënten centraal. De lijnen zijn kort en we leveren maatwerk voor onze patiënten. Fivoor prikkelt jou om out of the box te denken en met hart en ziel samen te werken aan perspectief voor iedereen. Wil jij in een uniek werkveld de zorg aan gaan? Dan is Fivoor dé plek voor jou.

Onze collega's vertellen graag meer over Fivoor!

Interesse en informatie

Heb je vragen? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met Kerstin Brink (teammanager patiëntenzorg) via 088 - 028 - 2193 of met Sylvia van Leeuwen (corporate recruiter) via 06-83053320.


Deel deze vacature